HAKKIMIZDA!

Şeffaflık Öznellik Güven Tecrübe

20 YILLIK TECRÜBE

Toplumdaki farklı profillerin belirlenmesiyle, karşılaşılan problemlerin sebepleri ve öznel-genel başarı kıstasları hakkında nicel ve nitel bilgi üreten Kar Araştırma, amaca yönelik güvenilir, hızlı ve yalın içerikler sunmaktadır. Sürdürülebilir iletişime önem veren Kar Araştırma, projenin her aşamasında müşteriler ile beraber çalışarak güven ortamı ve şeffaflığı sağlamayı, karar vermeyi kolaylaştıracak analizlerle stratejilere ilham vermeyi ilke edinmiştir.

Proje
Çalışan
Görüşme
İş Ortağı
HİZMETLERİMİZ

Çözüm Üretiyoruz

Kar Araştırma olarak, firma ve kurum yönetimlerini rekabet ortamında sürdürülebilir gelişmelerini sağlayacak veri ve çıktılarla destekleyerek, işletmelerin profesyonelliğe ulaşmaları için organizasyonlarına değer katan hizmetler üretmekteyiz.

Ulaşım Ana Planları

Hanehalkı Anketleri
Perde ve Kordon Sayımları
Hız ve Gecikme Etüdleri
Network Güncelleme
Talep Tahmin Modeli

Memnuniyet Araştırmaları

Müşteri Memnuniyeti
Çalışan Memnuniyeti
Paydaş Memnuniyeti

Etki Değerlendirmesi

Sosyal Değişim Araştırmaları
Sosyal Sınıf Araştırmaları
Sosyal Hareketlilik Araştırmaları
Yatırım Etki Araştırmaları
Tutum ve Davranış Araştırmaları


Pazar Araştırmaları

Gizli Müşteri Araştırmaları
Kurumsal İtibar Araştırmaları
Marka İmaj Araştırmaları
Marka Bilinirliği Araştırmaları
Müşteri Profil (KOHORT) Araştırmaları
Reklam Etki ve Tutum Araştırmaları